Kontakt

Biuro Projektów Fundacji
im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Słowackiego 24/56 piętro VI,
35-060 Rzeszów
Tel. 17 55 55 016

Tel.Kom. 510 964 909

Fax. 17 55 55 017
e-mail: b.sypien-jamroz@fundacjatarnowskiego.pl,

a.walczyk@fundacjatarnowskiego.pl

Wiedz, że przesyłając na adres email treści wraz z załącznikami zawierające Twoje dane osobowe w sposób dobrowolny, zgadzasz się na ich przetwarzanie, aż do wycofania zgody.

 

Zwrot kosztów za badania lekarskie

Informujemy o możliwości ubiegania się o zwrot kosztów poniesionych w związku z badaniami lekarskimi Uczestników Projektu Łamiemy Bariery.W tym celu należy złożyć w biurze Fundacji w Rzeszowie:

a) fakturę wystawioną przez Firmę/Instytucję na Fundację na kwotę równą kosztowi badań (refaktura)

dane do faktury:

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
Ul. Wielkie Schody 3
33-100 Tarnów
NIP 8732676391
W opisie należy podać: badania lekarskie Pana/Pani…………

b) kserokopię faktury za badania lekarskie

c) jeżeli płatność za badania nastąpiła przelewem to dodatkowo wyciąg bankowy potwierdzający dokonanie przelewu

lame