Kontakt

Biuro Projektów Fundacji
im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Słowackiego 24/56 piętro VI,
35-060 Rzeszów
Tel. 17 55 55 016

Tel.Kom. 510 964 909

Fax. 17 55 55 017
e-mail: b.sypien-jamroz@fundacjatarnowskiego.pl,

a.walczyk@fundacjatarnowskiego.pl

Wiedz, że przesyłając na adres email treści wraz z załącznikami zawierające Twoje dane osobowe w sposób dobrowolny, zgadzasz się na ich przetwarzanie, aż do wycofania zgody.

 

Czwarta tura rekrutacji

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza termin czwartej tury rekrutacji do projektu „Łamiemy Bariery”

Zgłoszenia do IV tury rekrutacji przyjmowane będą w terminie od 04.08.2014 od 14.08.2014 w biurze projektu w Rzeszowie (ul. Słowackiego 24/56) w godzinach od 9:00 do 15:00.

 

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY, JAK I MĘŻCZYZN SPELNAIJĄCYCH ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

  • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (bez względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności),
  • mieszkające na terenie województwa podkarpackiego
  • w wieku od 15 do 64 lat

 Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej komplet wypełnionych i podpisanych przez kandydata/-kę dokumentów rekrutacyjnych. Jednocześnie informujemy, iż w dniu 19.05.2014 nastąpiła aktualizacja Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie. W związku z powyższym osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do składania zaktualizowanego regulaminu.


Zgodnie obowiązującym od dnia 19.05.2014 z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie dokumenty przesyłane w formie elektronicznej (skan) lub fax nie będą rejestrowane ani uwzględniane w procesie rekrutacji.
Aktualne dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu w Rzeszowie oraz na stronie internetowej w zakładce "do pobrania".

Informujemy, iż wszystkie oferowane formy wsparcia w ramach IV grupy będą odbywać się na terenie Dębicy.

lame