Kontakt

Biuro Projektów Fundacji
im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Słowackiego 24/56 piętro VI,
35-060 Rzeszów
Tel. 17 55 55 016

Tel.Kom. 510 964 909

Fax. 17 55 55 017
e-mail: b.sypien-jamroz@fundacjatarnowskiego.pl,

a.walczyk@fundacjatarnowskiego.pl

Wiedz, że przesyłając na adres email treści wraz z załącznikami zawierające Twoje dane osobowe w sposób dobrowolny, zgadzasz się na ich przetwarzanie, aż do wycofania zgody.

 

Zakończenie rekrutacji IV tury

W dniu 22.08.2014 o godzinie 15.00 zakończono przyjmowanie zgłoszeń do projektu ,,Łamiemy Bariery” w ramach IV tury rekrutacji. Dokumenty rekrutacyjne złożyło 21 Kandydatów/-ek na Uczestników/-czki Projektu (w tym 6 mężczyzn i 15 kobiety).

 

Na rozmowę z psychologiem/doradcą zakwalifikowano 18 osób (4 mężczyzn i 14 kobiet), których dokumenty były poprawne formalnie. Zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie o zakwalifikowaniu się na rozmowę z psychologiem/doradcą decydowała kolejność zgłoszeń oraz spełnianie warunków kwalifikowalności do projektu. Wszystkie osoby, które zakwalifikowano do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomione telefonicznie i umówione na spotkanie z psychologiem/doradcą.

Poniżej lista uszczegóławiająca proces wyboru zgłoszeń i skierowania na rozmowę rekrutacyjną z psychologiem:

LISTA ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU ŁAMIEMY BARIERY W RAMACH IV TURY REKRUTACJI 

lame