Kontakt

Biuro Projektów Fundacji
im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Słowackiego 24/56 piętro VI,
35-060 Rzeszów
Tel. 17 55 55 016

Tel.Kom. 510 964 909

Fax. 17 55 55 017
e-mail: b.sypien-jamroz@fundacjatarnowskiego.pl,

a.walczyk@fundacjatarnowskiego.pl

Wiedz, że przesyłając na adres email treści wraz z załącznikami zawierające Twoje dane osobowe w sposób dobrowolny, zgadzasz się na ich przetwarzanie, aż do wycofania zgody.

 

Rekrutacja

Termin rekrutacji
Informujemy, że przyjmowanie zgłoszeń do I grupy szkoleniowej odbędzie się w lutym w ściśle określonym terminie, który zostanie podany niebawem.

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Projektów Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Słowackiego 24/56, 35-060 Rzeszów, piętro 6

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 1 do regulaminu - formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 3 do regulaminu - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 4 - oświadczenie o podjęciu zatrudnienia
Załącznik nr 5 do regulaminu - deklaracja udziału w projekcie

Powyższe dokumenty już wkrótce pobrać będzie można ze strony internetowej projektu ( zakładka dokumenty do pobrania)

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby niepełnosprawne spełniające łącznie poniższe kryteria:
- posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (bez względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności),
- w wieku od 15 do 64 lat,
- pozostające bez zatrudnienia,
- zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego,
- gotowe na podjęcie pracy.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 60 osób ( 34 kobiety i 26 mężczyzn) posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności - pozostających bez zatrudnienia w wieku od 15 do 64 lat zamieszkałych na terenie Podkarpacia , w tym 15 osób zarejestrowanych jako bezrobotni w Powiatowych Urzędach Pracy województwa podkarpackiego.

 


 

II tura rekrutacji

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza termin drugiej tury rekrutacji do projektu „Łamiemy Bariery”

Zgłoszenia do II tury rekrutacji przyjmowane będą w terminie od 20.03.2014 od 21.03.2014 w biurze projektu w Rzeszowie (ul. Słowackiego 24/56) w godzinach od 9:00 do 15:00.

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY, JAK I MĘŻCZYZN SPELNAIJĄCYCH ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

• posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (bez względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności),

• mieszkające na terenie województwa podkarpackiego

• w wieku od 15 do 64 lat

Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć komplet wypełnionych i podpisanych przez kandydata/-kę dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty te dostępne są w biurze projektu w Rzeszowie oraz na stronie internetowej w zakładce "do pobrania". Kompletne i podpisane dokumenty rekrutacyjne wypełnione zgodne z wymogami formalnymi można złożyć w Biurze Projektu osobiście lub przesłać w formie elektronicznej (skan), kurierem, pocztą lub przez osobę trzecią (liczy się data/godzina wpływu do biura w okresie trwania rekrutacji). W przypadku doręczenia dokumentów w formie elektronicznej (skan) istnieje konieczność osobistego dostarczenia identycznej wersji papierowej w/w dokumentów do Biura projektu.

Informujemy, iż wszystkie oferowane formy wsparcia w ramach II grupy będą odbywać się na terenie Dębicy.

Osoby, które złożyły dokumenty rekrutacyjne w pierwszej turze rekrutacji, lecz nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie proszone są, w przypadku dalszego zainteresowania udziałem w projekcie, o ponowne złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych w terminie naboru.

Zakłada się, że do projektu po drugiej turze rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 7 kobiet i 8 mężczyzn.

lame