Kontakt

Biuro Projektów Fundacji
im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Słowackiego 24/56 piętro VI,
35-060 Rzeszów
Tel. 17 55 55 016

Tel.Kom. 510 964 909

Fax. 17 55 55 017
e-mail: b.sypien-jamroz@fundacjatarnowskiego.pl,

a.walczyk@fundacjatarnowskiego.pl

Wiedz, że przesyłając na adres email treści wraz z załącznikami zawierające Twoje dane osobowe w sposób dobrowolny, zgadzasz się na ich przetwarzanie, aż do wycofania zgody.

 

Formy wsparcia

1. Indywidualne Plany Działania(IPD) – ustalany przez doradcę zawodowego 4h/os

2. Wsparcie psychologiczno-doradcze - świadczone przez psychologa/doradcę zawodowego 4h/os

3. Poradnictwo zawodowe - świadczone przez doradcę zawodowego 4h/os

4. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez doradcę zawodowego.


Tematyka zajęć:
• techniki aktywnego poszukiwania pracy: 10 h,
• przygotowanie dokumentacji rekrutacyjnej : 10 h,
• autoprezentacja : 15 h,
• zasady komunikacji : 5h.

5. Szkolenie z zakresu nabywania kompetencji kluczowych prowadzone przez doradcę zawodowego /psychologa/trenerów.
Przykładowe zagadnienia: komunikacja społeczna, pokonywanie stresu, wzmacnianie samooceny, przedsiębiorczość, zakładanie własnej firmy, spółdzielni socjalnej, podstawy obsługi komputera i poruszania się po internecie.
Szkolenia z użyciem technik informatyczno – multimedialnych.

6. Szkolenia zawodowe według potrzeb uczestnika zgodnie z Indywidualnym Planem działania.

7. Staże zawodowe trwające od 4 do 8 miesięcy, stypendia stażowe 1400 zł brutto/mc

8. Transport Uczestników lub zwrot kosztów dojazdów.

6. Stypendia szkoleniowe (za udział warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
szkoleniach z zakresu nabywania kompetencji kluczowych, szkoleniach i kursach zawodowych ) wypłacane uczestnikom za okres uczestnictwa w szkoleniach /zajęciach /warsztatach ( 6,35zł/h brutto)

lame