Kontakt

Biuro Projektów Fundacji
im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Słowackiego 24/56 piętro VI,
35-060 Rzeszów
Tel. 17 55 55 016

Tel.Kom. 510 964 909

Fax. 17 55 55 017
e-mail: b.sypien-jamroz@fundacjatarnowskiego.pl,

a.walczyk@fundacjatarnowskiego.pl

Wiedz, że przesyłając na adres email treści wraz z załącznikami zawierające Twoje dane osobowe w sposób dobrowolny, zgadzasz się na ich przetwarzanie, aż do wycofania zgody.

 

ROZPOCZĘCIE II TURY REKRUTACJI

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza termin drugiej tury rekrutacji do projektu „Łamiemy Bariery”

Zgłoszenia do II tury rekrutacji przyjmowane będą w terminie od 20.03.2014 od 21.03.2014 w biurze projektu w Rzeszowie (ul. Słowackiego 24/56) w godzinach od 9:00 do 15:00.

 

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY, JAK I MĘŻCZYZN SPELNAIJĄCYCH ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

• posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (bez względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności),

• mieszkające na terenie województwa podkarpackiego

• w wieku od 15 do 64 lat

 

Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć komplet wypełnionych i podpisanych przez kandydata/-kę dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty te dostępne są w biurze projektu w Rzeszowie oraz na stronie internetowej w zakładce "do pobrania". Kompletne i podpisane dokumenty rekrutacyjne wypełnione zgodne z wymogami formalnymi można złożyć w Biurze Projektu osobiście lub przesłać w formie elektronicznej (skan), kurierem, pocztą lub przez osobę trzecią (liczy się data/godzina wpływu do biura w okresie trwania rekrutacji). W przypadku doręczenia dokumentów w formie elektronicznej (skan) istnieje konieczność osobistego dostarczenia identycznej wersji papierowej w/w dokumentów do Biura projektu.

 

Informujemy, iż wszystkie oferowane formy wsparcia w ramach II grupy będą odbywać się na terenie Dębicy.

 

Osoby, które złożyły dokumenty rekrutacyjne w pierwszej turze rekrutacji, lecz nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie proszone są, w przypadku dalszego zainteresowania udziałem w projekcie, o ponowne złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych w terminie naboru.

 

Zakłada się, że do projektu po drugiej turze rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 7 kobiet i 8 mężczyzn.

Spotkanie informacyjne

Informujemy, iż w dniu 20.03.2014 o godzinie 09.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy, ul. Cmentarna 1 odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne na temat warunków uczestnictwa w projekcie „Łamiemy Bariery ”, zakresu oferowanego wsparcia oraz procesu rekrutacji, w tym wypełniania dokumentów rekrutacyjnych do projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie przybycia pod nr tel. 17 55 55 016, 510 964 917

Rekrutacja do projektu

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do projektu ,, Łamiemy Bariery’’

 

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą w terminie od 03.02.2014 do 20.02.2014r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 15.00 

 

Miejsce składania dokumentów

Biuro Projektów Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego

ul. Słowackiego 24/56, 35-060 Rzeszów, piętro 6

Tel. 17 55 55 016, 510 964 909

Fax. 17 55 55 017

 

Kompletne i podpisane dokumenty rekrutacyjne wypełnione zgodnie z wymogami formalnymi można dostarczyć do Biura projektu osobiście lub przesłać w formie elektronicznej (skan), faxem, kurierem, pocztą lub przez osobę trzecią (liczy się data/godzina wpływu do Biura projektu w okresie trwania rekrutacji). W przypadku dostarczenia dokumentów w formie elektronicznej (skan) lub faksem istnieje konieczność osobistego dostarczenia identycznej wersji papierowej w/w dokumentów do Biura Projektu najpóźniej w dniu oraz przed umówionym spotkaniem z psychologiem/doradcą,

 

Złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych przez Kandydatów na UP nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Projektu.

 

Przewiduje się że do projektu po pierwszej edycji rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 9 kobiet i 6 mężczyzn.

 

Wymagane dokumenty:

1. Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie (parafowany na każdej ze stron),

2. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy,

3. Załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w Projekcie,

4. Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych,

5. Załącznik nr 4 do Regulaminu – Oświadczenie o poinformowaniu o podjęciu zatrudnienia.

 

Dokumenty rekrutacyjne do wypełnienia można odebrać w Biurze projektu oraz pobrać ze strony internetowej projektu http://www.lamiemybariery.pl/index.php/home-4

 

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w projekcie oraz składania dokumentów rekrutacyjnych zawarte są w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie, z którym Kandydat/-ka zobowiązany/-a jest się zapoznać.

Spotkanie informacyjne

Bezpłatne spotkanie informacyjne na temat warunków uczestnictwa w projekcie, zakresu wsparcia oraz procesu
rekrutacji (w tym wypełniania dokumentów rekrutacyjnych do projektu) odbędzie się 4.02.2014 o godz. 11.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu, ul. 1-go Maja 3.

 

W celu rezerwacji odpowiedniej sali na spotkanie prosimy o potwierdzenie przybycia pod nr tel.17 55 55 016, 510 964 909

Rekrutacja do projektu „Łamiemy bariery”

Z uwagi na liczne pytania z Państwa strony informujemy, że wszelkie dokumenty dotyczące rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostaną zamieszczone na stronie internetowej w najbliższym czasie.

lame