Komunikat w sprawie KORONAWIRUSA

Kierując się bezpieczeństwem Uczestników Projektów oraz Pracowników Fundacji w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Polsce oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy o załatwianie w miarę możliwości spraw związanych z udziałem w projektach realizowanych przez Fundację w formie elektronicznej lub telefonicznie, a także o ograniczenie osobistych wizyt w siedzibach biur projektów na ul. Krakowskiej 13 i Wielkie Schody 3.

 

Przypominamy też, by oczekując na spotkanie z pracownikiem Fundacji,  ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.

 

Prosimy o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących zachowania ostrożności w kontaktach międzyludzkich.

INFORMACJA

INFORMACJA

W dniach 24.12.2019r oraz 31.12.2019r  Biuro projektu : „KIS – na terenie subregionu tarnowskiego”

będzie nieczynne.

REKRUTACJA DODATKOWA -WYNIKI

W wyniku rekrutacji dodatkowej do projektu : „KIS – na terenie subregionu tarnowskiego” zakwalifikowanych zostało 2 osoby. W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu pod nr. tel 14 656 28 00 wew.16.

Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione telefonicznie i umówione na spotkanie  w celu ustalenia IPD.

Poniżej lista rankingowa:

lista rankingowa – VII -dodtakowa

REKRUTACJA DODATKOWA

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza rekrutację dodatkową w projekcie : „KIS – na terenie subregionu tarnowskiego” .

przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie w dniach : 19.06.2019r- 26.06.2019r  w godzinach 09:00-15:00 w Biurze Projektu ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów

REKRUTACJA DODATKOWA -WYNIKI

W wyniku rekrutacji dodatkowej do projektu : „KIS – na terenie subregionu tarnowskiego” zakwalifikowanych zostało 2 osoby. W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów lub telefonicznie pod nr tel:14 656 28 00 wew.16

Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione telefonicznie i umowione na spotkanie w celu ustalenia IPD.

Poniżej lista rankingowa:

lista rankingowa – VII -dodtakowa.

REKRUTACJA DODTKOWA

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza rekrutację dodatkową  w projekcie :

„KIS – na terenie subregionu tarnowskiego”.

Przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie w dniach 07.06.2019-14.06.2019 w godz. 09:00-15:00

w Biurze Projektu Tarnów, ul. Krakowska 13

REKRUTACJA DODATKOWA -WYNIKI

W wyniku rekrutacji dodatkowej do projektu : „KIS -na terenie subregionu tarnowskiego” zakwfalifikowano 1 osobę.

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Projktu : ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów lub telefonicznie pod nr tel: 14 656 28 00 wew.16.

Osoba która zakfalifikowała się do udziału w projekcie zostanie powiadomiona telefonicznie  o wynikach rekrutacji oraz powiadomiona o spotkaniu w celu ustalenia IPD.

Poniżej lista rankingowa:

lista rankingowa – dodtakowa

REKRUTACJA DODATKOWA

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza rekrutację uzupełniającą  w projekcie :
„KIS – na terenie subregionu tarnowskiego”.

Przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie w

dniach 06.05.2019r -15.05.2019r w godz. 9:00-15:00,

w Biurze Projektu: Tarnów, ul. Krakowska 13

REKRUTACJA DODATKOWA -WYNIKI

W wyniku VII rekrutacji dodatkowej do projektu “KIS-na terenie subregionu tarnowskiego” zakwalifikowanych zostało 2 osoby. W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu: ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów lub telefonicznie pod numerem tel.0-14 656 28 00 wew.16

Wszystkie osoby, które zakwalifikowano do udziału w projekcie zostaną powiadomione telefonicznie i umówione na spotkanie w celu ustalenia IPD.

Poniżej lista rankingowa:

lista rankingowa – VII – dodtkowa

REKRUTACJA DODATKOWA

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza rekrutację dodatkową  w projekcie :
„KIS – na terenie subregionu tarnowskiego”. Przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie w dniach 12.04.2019r -26.04.2019r w godz. 9:00-15:00,

w Biurze Projektu: Tarnów, ul. Krakowska 13