Kontakt

Biuro Projektów Fundacji
im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Słowackiego 24/56 piętro VI,
35-060 Rzeszów
Tel. 17 55 55 016

Tel.Kom. 510 964 909

Fax. 17 55 55 017
e-mail: b.sypien-jamroz@fundacjatarnowskiego.pl,

a.walczyk@fundacjatarnowskiego.pl

Wiedz, że przesyłając na adres email treści wraz z załącznikami zawierające Twoje dane osobowe w sposób dobrowolny, zgadzasz się na ich przetwarzanie, aż do wycofania zgody.

 

Projekt „Łamiemy bariery”

Projekt realizowany przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - na podstawie umowy z dnia 21 listopada 2013 r., nr UDA-POKL.06.01.01-18-105/13-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie

W projekcie mogą wziąć udział:

• Osoby niepełnosprawne – bez względu na stopień i rodzaj niepełnosprawność

Spełniające łącznie poniższe warunki:

• posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (bez względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności),

• mieszkające na terenie województwa podkarpackiego

• w wieku od 15 do 64 lat,

• pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy województwa podkarpackiego lub nieaktywne zawodowo)

• gotowe na podjecie zatrudnienia

lame